Tema Vattenkraft

Vattenkraftens balansgång

Vattenkraft Vattenkraften är grundbulten i det svenska elsystemet och en förutsättning för att balansera den växande förnybara elen. Men under de närmaste 20 åren ska nästan alla svenska vattenkraftverk omprövas av miljöskäl. Det kan få konsekvenser för elproduktionen. Hur ska man klara balansgången mellan biologisk mångfald och klimatnytta?

Senast uppdaterat: 2020-01-14 08:48

Dela artikel

Forshuvuds kraftstation i Dalälven. Foto: Mostphotos