Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Tema - Elmarknad

Så kan elmarknaden lösa utmaningarna

Marknad Stora geografiska prisskillnader, ökad kapacitetsbrist och mindre marginaler i kraftsystemet. Det svenska elsystemet är under press. Vad krävs av elmarknaden för att lösa utmaningarna? Och hur ska den utformas på det mest effektiva sättet?

Läs mer

Reportage Falkenberg Energi

Så blev Falkenberg Energi fossilfritt

Klimat Falkenberg Energi har redan uppnått Sveriges miljömål för 2045. Här är nästan all energi förnybar – och stegen mot en mer hållbar framtid verkar inte ens vara särskilt svåra att ta. Läs om tre olika vägar som de har valt att gå.

Läs mer

Artiklar