Cirkulära affärer med kraftvärme i centrum

Klimat Restprodukter från staden, industrin och lantbruket blir el, fjärrvärme, drivmedel, djurfoder och gödsel. Den industriella symbiosen i Händelö industripark utanför Norrköping är en förebild som ger stor klimatnytta, enligt forskarna. Hur fungerar samarbetet egentligen?

Läs mer

Därför siktar Karlstads Energi på vätgasproduktion

VÄTGAS Vätgas till tunga fordon och restvärme till fjärrvärmesystemet. Karlstads Energi utreder förutsättningarna att bygga en vätgasanläggning vid Hedenverket. Anläggningen ska kunna producera 2 ton per dygn och sedan skalas upp om planerna går i lås.

Läs mer

Artiklar