Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Serverhallarnas batterier kan ge nätet mer kraft

Lagring Landets serverhallar drar mycket el. Men deras reservkraft, UPS, kan samtidigt bidra till systemstabilitet i elnätet. Bahnhof är på gång att låta en av sina serverhallar hjälpa till med frekvensreglering.

Dela artikel

Foto: Bahnhof

Sverige får allt fler stora serverhallar och för att garantera stabil drift är de försedda med batterilager, så kallad UPS (Uninterruptible Power Supply). Batterilagren har egenskapen att snabbt kunna lämna ifrån sig elkraft vid eventuella störningar. Sedan några år tillbaka har Svenska kraftnät riktat blickarna mot dessa när man sökt resurser som kan bidra till elsystemets stabilitet. Man har genomfört pilotprojekt, gått vidare och nu kommit så långt att batterier börjat blir en verklig resurs för systemstabilitet.

Den 6 maj 2019 öppnade Svenska kraftnät upp marknaden för frekvenshållningsreserver (FCR) för förbrukning. Innan dess var det bara vattenkraften som bidragit till systemstabiliteten. Nu öppnades möjligheter för nya typer av resurser, vilket skulle gynna driftsäkerheten och kostnadseffektiviteten.

– I december godkände vi ett första batteri, som redan är igång och levererar reserver mot elnätet, berättar Anna Jäderström, som är enhetschef för balansmarknad vid Svenska Kraftnät.

– Vi ser en snabb ökning av etablering av datacenter, så de blir en resurs att räkna med, säger Anna Jäderström, Svenska Kraftnät.

– Batterier, energilager eller stora förbrukningsanläggningar är viktiga för energiomställningen när vi ska integrera mycket förnybar el som inte är styrbar. Vi behöver öka flexibiliteten och kunna variera förbrukning och produktion.

– Vi ser en snabb ökning av etablering av datacenter, så de blir en resurs att räkna med. Främst tack vare att de har batterisystem som kan ge snabb respons, vilket är positivt för frekvensregleringen.

Bahnhof, som driver stora serverhallar, var på tårna för att kunna stötta elnätet med batterierna i en UPS. Redan månaden innan Svenska kraftnät öppnade marknaden för frekvenshållning hade Bahnhof installerat den teknik som behövdes i serverhallen Thule i Stockholm.

– Tyvärr räckte inte utrustningen som använts vid ett tidigare pilotprojekt till kraven från Svenska kraftnät. Så en ny utrustning fick utvecklas vilket fördröjt starten, berättar Mikael Wallén, som är ansvarig för infrastruktur vid Bahnhof.

Ännu har inte Bahnhofs frekvenshållningsreserv kopplats in aktivt mot elnätet, man väntar på godkännande från Svenska kraftnät.

De tekniska modifieringarna är en uppgraderad programvara för UPS, samt en särskilt dator för frekvensmätning. Prislappen för detta i Bahnhofs serverhall ligger på kring 30 000 kronor.

Givetvis är denna investering gjord med förväntning om att den ska generera intäkter till Bahnhof. Ännu finns bara antaganden om ekonomin:

– Vår UPS och batterier är stora investeringar, så det är ju bra om vi kan få intäkter genom att använda dem. Vi har sett hypotetiska beräkningar på vilka siffror vi ska räkna med och vi förväntar oss svarta siffror, säger Mikael Wallén, dock utan att nämna några siffror.

– Men denna investering är också en kalkylerad risk, klargör Mikael Wallén.

Det är bra om vi kan få intäkter ­genom att ­använda våra batterier.Mikael Wallén, ansvarig för infrastruktur vid Bahnhof.

Men om nu er UPS ska stötta elnätet, kan det då inte riskera att störa driften av era servrar?

– Eaton som levererar våra UPS:er lovar att driften inte ska störas. Denna tjänst nyttjar bara en liten del av batteriet det finns en intern blockering som inte överträdas. Vi har också dubbla UPS:er vilket gör att vi känner oss trygga. Den lokala lasten till servrarna går alltid före.

Även om Bahnhof inte sett resultat och erfarenheter så tror Mikael Wallén att många datorhallar skulle kunna använda sin UPS för stöd till elnätet. 

Det behövs endast en ny modern UPS som stöder denna tjänst. I alla händelser har marknaden vaknat märker Svenska kraftnät.

– Vi ser absolut ett ökat intresse från helt nya marknadsaktörer att vara med här. Vi behöver kontinuerligt förbättra vår information och service för att inte bli en flaskhals i utvecklingen, där har vi mycket kvar att göra. 

– Vårt ansvar är också att säkertälla att den nya tekniken levererar, så att vi kan garantera ett fortsatt robust elsystem, vilket innebär att godkännandeprocessen ibland tar lång tid, säger Anna Jäderström.

För att underlätta för nya leverantörer av systemstabilitet behöver då Svenska kraftnät förklara och informera, så att nya marknadsaktörer kan förstå kraven och se vilka incitament som finns.

– Det finns mycket att göra från Svenska kraftnäts sida, men några formella hinder finns inte längre för att använda datahallar som frekvenshållnings-reserver.

Upphandling av frekvenshållningUpphandlingen av frekvenshållningsreserver sker dagligen på en nationell marknad. Svenska kraftnät handlar upp kapacitet (förmåga/garanti att leverera) i förväg, och reserven aktiveras sedan automatiskt av frekvensen.För 2020 har Svenska kraftnät volymkravet 237 MW för FCR-N (frekvenshållningsreserv för normaldrift) och max 573 MW för FCR-D (frekvenshållnings­reserv för störningar).Bahnhof räknar med att kunna erbjuda i storleksordningen 300 kW i dagsläget, men det kan minska om den kritiska lasten på servarna ökar.

Björn Åslund