Så kan elmarknaden lösa utmaningarna

Marknad Stora geografiska prisskillnader, ökad kapacitetsbrist och mindre marginaler i kraftsystemet. Det svenska elsystemet är under press. Vad krävs av elmarknaden för att lösa utmaningarna? Och hur ska den utformas på det mest effektiva sättet?

Senast uppdaterat: 2020-11-01 00:00

Dela artikel

Foto: Shutterstock.