Optimera fjärrvärmenäten med sänkta returtemperaturer

Det finns båda ekonomiska och miljömässiga vinster med att få ner returtemperaturen i fjärrvärmesystemet. Ändå väljer många företag att inte prioritera detta. Nu har forskaren Sara Månsson utvecklat en metodik för att optimera fjärrvärmenätet.

Senast uppdaterat: 2021-11-10 09:42

Dela artikel

Foto: Anna Sigge