Dåliga incitament för utsortering av plast kan minska återvinningen

Miljö Att industriellt sortera ut plasten ur hushållsavfall är bra för miljön, men numera en dålig ekonomisk affär. Det menar Sörab, som inte får betalt för den utsorterade plasten i sin anläggning norr om Stockholm. Det kan leda till ett minskat intresse för att investera i anläggningar av detta slag.

Senast uppdaterat: 2024-06-24 12:42

Dela artikel

Sörabs sorteringsanläggning för plast och metall. Foto: Sörab.