Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Nu tas nästa steg i färdplanerna

Klimatmålen Nu ska färdplanerna för att skapa ett fossilfritt ­Sverige till 2045 genomföras. Fossilfritt Sverige har påbörjat ett övergripande strategiarbete. Först ut är strategier för en hållbar batterivärdekedja och för biomassa.

Dela artikel

Biomassa är en central del i många färdplaner. Foto: Mostphotos.

Totalt är det 21 branscher som nu har lämnat sina färdplaner, vilka sammantaget står för runt 70 procent av Sveriges växthusgasutsläpp. 

– När vi nu har alla färdplaner ser vi att det finns gemensamma utmaningar. Det är dessa hinder vi ska fokusera på i våra strategier, säger Malin Strand, projektledare på Fossilfritt Sverige.

Värdekedjan för batterier
Strategin för en hållbar batterivärdekedja tar Fossilfritt Sverige fram tillsammans med EIT InnoEnergy och där kommer hela värdekedjan för batteritillverkning att ingå: från råmaterial via celltillverkning till användning och återvinning.

– För att kunna genomföra en storskalig elektrifiering är batterierna centrala. Där har vi identifierat frågetecken kring kapaciteten och att det finns en risk för att batterier blir en bristvara. Men vi ser också att det finns möjligheter för Sverige att bygga en ny stark industrigren för gröna batterier, säger Malin Strand.

Hög efterfrågan på biomassa
Biostrategin tar Fossilfritt Sverige fram i samarbete med Luleå tekniska universitet och fokus är hur biomassan ska räcka till.

– Biomassa står med på många önskelistor i branschernas färdplaner. Det handlar om en rad olika användningsområden som biodrivmedel, bioplast, biotextil och till uppvärmning. Vi behöver förstå hur en så stor efterfrågan påverkar marknaden och hur värdet på vårt gemensamma uttag från skog och jordbruk kan optimeras, förklarar Malin Strand. 

Strategin för biomassa beräknas vara klar i början av hösten, medan strategin för batterier ska vara klar redan i början av sommaren. Men utbrottet av corona kan göra att strategierna blir klara senare än beräknat.

Finansieringen blir central
Ytterligare strategier kommer att tas fram. Den som står näst på tur gäller finansiering. 

På Fossilfritt Sveriges kansli arbetar man också med frågor om hur klimatkrav kan ställas i offentliga upphandlingar, viket också lyfts fram som en viktig fråga i färdplanerna.  

Fossilfritt Sverige tar fram varje strategi i samarbete med en aktör med specialkompetens inom området, exempelvis ett universitet eller ett institut. Därtill har alla arbetsgrupper för strategierna en rådgörande grupp från näringslivet.  

– Det är viktigt att olika branscher fortfarande är representerade, för det är de som ska genomföra färdplanerna, avslutar Malin Strand. 

Fossilfritt SverigeFossilfritt Sverige startade som ett initiativ av ­rege­ringen och målet är att ­Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärds­länder. 21 olika branscher har tagit fram färdplaner för hur de ska bli fossilfria. De sista färd­planerna lanserades i ­början av 2020 och kommer att lämnas över till regeringen senare i vår.Läs mer på fossilfritt-sverige.se 

Ann-Sofie Borglund