Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Nyheter Bio-CCS

Nu är piloten för bio-CCS igång

Klimat I december invigde Stockholm Exergi sin pilot­anläggning för bio-CCS vid Värtaverket. Att tekniken fungerar vet bolaget sedan tidigare. Nu är drivkraften att få ner kostnaderna.

Stockholm Exergis vd Anders Egelrud och energiminister Anders Ygeman vid invigningen.

– Det här är en viktig teknik för att vi ska kunna klara våra klimatmål, sa energiminister Anders Ygeman när han den 9 december klippte bandet till Stockholm Exergis nya testanläggning för att fånga in koldioxid, så kallad Bio-CCS eller Beccs.

I en blå container finns anläggningen som fångar upp 700 kilo koldioxid per dygn från rökgaserna från biokraftvärmeverket KVV8 i Värtahamnen. Här ska tekniken testas in i minsta detalj, till exempel hur biobränslen påverkar processen och hur hög verkningsgraden blir.

– Att tekniken fungerar vet vi. Vår drivkraft nu är att få ner kostnaderna. Jag tror att vi kan få ner energiförlusterna till 2–3 procent, säger Fabian Levihn, utvecklingsansvarig på Stockholm Exergi

En fullskalig bio-CCS-anläggning vid Värtaverket har potential att fånga in 800 000 ton per år som sedan ska skeppas vidare till norska havsvatten. Där ska koldioxiden pumpas ner i berggrunden, där den mineraliseras på lång sikt. I höstas tecknade Stockholm Exergi en avsiktsförklaring med sju andra europeiska företag om att utveckla lagring av koldioxid i Norge.

Stockholm Exergis mål är att nå minusutsläpp till 2025. Men för att klara detta och satsa vidare på bio-CCS krävs det ekonomiska stöd och incitament, menar bolaget som satsat 4,4 miljoner kronor på testanläggningen. Energi­myndigheten har därtill bidragit med 4,3 miljoner kronor. I juni ska projektet avslutas.

Johan Wickström