Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Många solcellsinstallationer är bristfälliga

Solel Riskabla kabeldragningar, obehöriga installa­törer och bristfällig dokumentation. En ny undersökning visar att många solcellsinstallationer inte håller måttet. Nu ska kompetensen höjas, lovar branschföreningen Svensk Solenergi.

Ämnesområden: Kund & konsument Säkerhet Solel

Dela artikel

Exempel på felaktig installation: horisontella strängkablar som inte är klamrade.

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar ökar snabbt i Sverige. Men kvaliteten på installationerna är långtifrån alltid acceptabel. För några år sedan varnade försäkringsbolaget Länsförsäkringar om att man upptäckt felaktigheter i fyra av fem besiktigade solcellsanläggningar. Sedan dess har det införts en ny elsäkerhetslag (1 juli 2017) och en ny elstandard som tydligt definierar vilken behörighet och vilka krav som ställs för installation av solcellsanläggningar. 

Enligt Tomas Ekman, riskspecialist på Länsförsäkringar, har de nya elinstallationsreglerna bidragit till en viss uppryckning i branschen.

– Installationskvaliteten har generellt blivit bättre, men tyvärr råkar vi fortfarande på en hel del anläggningar som inte når upp till rådande krav. Problemen kan nog förklaras med att kompetensutvecklingen i branschen har svårt att hinna ikapp den expansiva marknaden, säger Tomas Ekman.

Försäkringsbolagets lägesbeskrivning bekräftas på det hela taget av en ny undersökning som genomförts av forskningsinstitutet Rise, på uppdrag av Energimyndigheten. Undersökningen omfattar ett 40-tal olika solcellsanläggningar, i första hand villaanläggningar, i Västra Götaland, Stockholmsområdet och Norrbotten. I stort sett alla de besiktigade anläggningarna fick anmärkningar. Det handlar både om brister i kabelmontage, slarvigt utförda genomföringar och att växelriktare placerats på olämpligt ställe. Ungefär i var fjärde anläggning verkar elinstallationsarbetet ha utförts av företag som inte varit registrerade hos Elsäkerhetsverket och som inte haft rätt behörighet.

Ofta saknas det information om såväl installation som tekniska komponenter.Peter Kovacs, Rise

– I vissa fall var dokumentationen hos ägaren så knapphändig att det var svårt att utröna vem som utfört jobbet. Över huvud taget saknas det ofta viktiga uppgifter om såväl installationen och monteringssystemet som de tekniska komponenterna i anläggningen. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att anläggningsanläggaren i regel själv har hela ansvaret för drift och skötsel av solcellsanläggningen, säger Peter Kovacs, som sammanställt rapporten på Rise.

I rapporten framgår det också att företagens offerter inte alltid är så väl underbyggda.

– Det är inte ovanligt att den beräknade solelsproduktionen avviker ganska mycket från den verkliga produktionen. Avvikelsen kan till exempel bero på att det förekommer skuggningar på takytorna som installatören inte upptäckt eller tagit hänsyn till, säger Peter Kovacs.

Branschföreningen Svensk Solenergi har tagit del av rapporten och framhåller att mycket görs för att höja kompetensen bland medlemsföretagen.  

– För att säkra hög kvalitet i montaget håller vi på och tar fram en SIS-handbok tillsammans med andra aktörer. Vi hoppas också att Energimyndighetens certifiering ska implementeras inom kort. Om de inte gör det så ligger vi i startgroparna för att ta fram en helt egen certifiering, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi. 

Lars Bärtås