Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Energi i siffror

Lägre utsläpp från el och värme

Klimat Utsläppen inom EU:s handel med utsläppsrätter minskade med fem procent i Sverige under 2019 och med nio procent totalt i EU. Ett viktigt trendbrott där el- och värmesektorn står för en stor del av minskningen.

Foto: Tekniska Verken.

1,1 miljoner ton mindre koldioxidutsläpp
Utsläppen från de svenska anläggningarna som ingår i EU:s handel med utsläppsrätter minskade med 1,1 miljoner ton under 2019 – en minskning med 5 procent sedan 2018. För att Sverige ska nå klimatmålet om netto-nollutsläpp till 2045 så behöver minskningarna vara cirka 5–8 procent per år för alla utsläpp. 

11 % mindre utsläpp från el och värme
Utsläppen från el- och värmeproduktion i Sverige minskade med 11 procent
under året, vilket motsvarar 490 000 ton. Totalt står energibranschen för 21 procent av koldioxidutsläppen inom handelssystemet, knappt 3,7 miljoner ton.

740 anläggningar inom utsläppshandeln
I Sverige ingår 740 anläggningar inom industri- och energiproduktion i EU:s utsläppshandel. Dessa står för cirka 40 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

150 miljarder kronor  från utsläppsrätter
Majoriteten av utsläppsrätterna auktioneras ut. Detta inbringade totalt 150 miljarder kronor till de deltagande länderna. För Sveriges del uppgick inkomsterna till en knapp procent av totalen. Snittpriset på utsläppsrätter
under 2019 var cirka 250 kronor per ton.

Källa: Naturvårdsverket.