Fjärrkyla

Fler kunder vill ha fjärrkyla

Marknad Allt fler kunder vill ha fjärrkyla. Ökade krav på inomhuskomfort och ett varmare klimat tycks driva på efterfrågan, bland annat från äldre­boenden.

Senast uppdaterat: 2019-11-15 00:00

Dela artikel

Allt fler verksamheter som är känsliga för hög värme, till exempel äldreboenden, efterfrågar kyllösningar. Foto: Folio