Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Fjärrkyla

Fler kunder vill ha fjärrkyla

Marknad Allt fler kunder vill ha fjärrkyla. Ökade krav på inomhuskomfort och ett varmare klimat tycks driva på efterfrågan, bland annat från äldre­boenden.

Dela artikel

Allt fler verksamheter som är känsliga för hög värme, till exempel äldreboenden, efterfrågar kyllösningar. Foto: Folio

– Vi kan se att allt fler vill ha fjärrkyla, det är ofta äldre­boenden och andra verksam­heter som är känsliga för hög värme, säger Lina Enskog Broman.

Hon är ansvarig för kraft­värme, fjärrvärme och fjärrkyla vid Energiföretagen och ingår i arbetsgruppen kyla och har kontakt med många leverantörer av fjärrkyla. I hyreshus och bostadsrätter är fjärrkylan ännu sällsynt i Sverige, det finns några få installationer.

– Men det surrar kring kyla i bostadssektorn, och kommer säkert öka i framtiden, säger Lina Enskog Broman.

Dock är det inte alls säkert att det dras fjärrkyleledningar till bostäderna. Det är dyrt att dra markledningarna och leveranserna måste vara stora för att investeringen ska gå ihop. Istället tror hon mer på lokal absorptionskyla i den enskilda fastigheten, som kan skapa fjärrkyla med energi från fjärrvärme.

Ökade krav på komfort
David Hellström, chef för marknad och försäljning vid Göteborg Energi, ser varmt klimat men även andra faktorer som ökar suget efter fjärrkyla:

– Det byggs mycket i Göteborg, och det är hög anslutningsgrad till fjärrkylan. Generellt märker vi en ökad efterfrågan från nya typer av kunder. Det är industrier som vill ha fjärrkyla för komfort och för att förbättra arbetsmiljön.

- Det varmare vädret är en faktor som driver på, men det verkar generellt finnas högre krav på komfort i samhället, säger David Hellström, chef för marknad och ­försäljning vid Göteborg Energi.

– Det varmare vädret är en faktor som driver på, men det verkar generellt finnas högre krav på komfort i samhället.

Kylan är redan väl utbyggd
I Göteborg har man inte anslutit några bostäder, men David Hellström har haft diskussioner om fjärr­kyla med bostadsbyggare.

– Så vår spaning mot fram­tiden blir att fjärrkyla kommer i en del nybyggda bostäder, säger han.

På Stockholm Exergi, som har landets största nät för fjärrkyla, har man inte märkt av någon ökad efterfrågan på grund av vädret.

– Kylan är redan väl utbyggd i Stockholm och våra kunder har den kyla de behöver, uppger Christer Boberg, marknadsutvecklare vid Stockholm Exergi.

Nya kundkategorier
Även Christer Boberg har noterat intresse från bostadssidan. Dock har det inte varit några direkta kontakter från exempelvis bostadsrätter.

– De kontaktar inte oss, de kanske inte känner till fjärrkylan. Sedan löser de oftast kylan med enstaka aggregat.

Hos Sollentuna Energi & Miljö har man mest kunder inom kontor och handel. Men det börjar dyka upp nya kundkategorier som vill ha fjärrkyla.

– Vi ser efterfrågan inom kommunens äldreboende, där man känner av ökade temperaturer och mer fukt, berättar Laszlo Sarközi som är chef för fjärrvärmen.

– I år har vi också mött privatkunder, som villaägare och bostadsrätter, som frågat efter fjärrkyla, det är inte jätte­många. Men det är svårt att erbjuda detta i dagsläget.

Björn Åslund