Ett steg närmare slutförvar för kärnbränslet

Kärnkraft I oktober röstade Östhammar ja till att bygga ett slutförvar för kärnbränsle i kommunen. Nu väntar kommunen och Svensk kärnbränslehantering, SKB, på regeringen att fatta beslut i frågan. Samtidigt finns fort­farande en debatt kring koppar som kapselmaterial.

Senast uppdaterat: 2020-12-10 12:57

Dela artikel

Slutförvaret ska placeras i anslutning till kärnkraftverket i Forsmark. Det använda kärnbränslet ska placeras i kopparkapslar, 500 meter under jord, som omsluts av bentonitlera. Foto: Lasse Modin.