Simon-Erik Ollus, Fortum

”Elsystemet är i kris”

– Svenska kraftnät har ingen strategisk vision och mission, utan jobbar reaktivt. Deras utvecklingsplan motsvarar inte ambitionsnivån för klimatutmaningen, säger Simon-Erik Ollus, direktör för Fortums nordiska elhandel och produktionsstyrning.

Senast uppdaterat: 2020-11-03 15:44

Dela artikel

Foto: Roni Rekomaa