Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Reportage Smarta fjärrvärmenät del 2

Digitala metoder förenklar underhållet

FJÄRRVÄRME Det finns stora pengar att spara på prediktivt underhåll av fjärrvärmenät. Nu satsar Energiforsk på att stödja digitala metoder för att upptäcka skador i rören.

Det finns mycket att mäta i fjärrvärmerören med hjälp av sensorer.

En stor del av fjärrvärmesystemen byggdes upp under 1960- och 70-talet. Idag finns runt 2 300 mil fjärrvärmeledningar i Sverige. Att byta allt detta på en gång skulle kosta nånstans mellan 120 och 200 miljarder kronor.

Oftast görs riskanalyser baserat på ålder och ledningstyp. Men genom digitala tekniker finns nu nya möjligheter att övervaka nätet och på ett tydligare sätt identifiera åtgärdsbehoven.

– Ofta tar man läckorna när de kommer, men det finns stora pengar att spara genom nya mätmetoder så att man byter ut komponenterna i rätt tid. Men det gäller att bolagen börjar prioritera de här frågorna, säger Fredrik Martinsson, programansvarig för termisk energi­omvandling på Energiforsk.

Utvecklar nya tekniker
På Energiforsk har man startat temaområdet Prediktivt underhåll av fjärrvärmenät i sitt värmekluster. Tanken är att stödja utvecklingen av nya tekniker och öka samarbetet i värmebranschen. Delta-T-metoden som Öreundskraft använder (artikeln intill) är ett lovande teknikspår, enligt Fredrik Martinsson.

– En annan intressant metod är elektropotentialmetoden där man skickar en ström genom marken och mäter potentialen längs med rören. Där det finns begynnande korrosion minskas spänningen.

En hel del intressanta erfarenheter kan hämtas från VA-branschen, som har liknande utmaningar. Här har till exempel Stockholm Vatten tagit fram en AI-baserad riskanalysmodell.

– Det finns väldigt många saker som vi kan mäta med sensorer och dra slutsatser av, konstaterar Fredrik Martinsson.

Intelligenta system
Ett av bolagen som tagit fram smarta mätare och system är Kamstrup, som marknadsför sin nya serie under namnet Heat Intelligence.

– Här har vi smält samman mätdatabasen med en kartdatabas och lagt till algoritmer för att få en mer heltäckande bild av fjärrvärmenäten. Vi mäter också fler variabler, till exempel volymviktade framlednings- och returtemperaturer. På så sätt kan vi snabbt hitta läckor och även begynnande läckage, genom att ha koll på temperaturerna, säger Peter Kontturi, försäljningsingenjör på Kamstrup.

I Danmark har Kamstrup kunder som använder Heat intelligence och i höst kommer ett antal svenska bolag att installera dessa mätare.

– Idag tittar vi mest på distribution men inom några år tror jag att vi kan använda datan på många fler sätt i fjärrvärmesektorn, till exempel när man ska designa och bygga ut näten. Vi har bara sett början av den här utvecklingen, säger Peter Kontturi.

Energiforsks värmekluster
Energiforsks värmekluster är ett forum med fokus på att öka innovationstakten i värme- och kylbranschen. Ett av temaområdena inom klustret är Prediktivt underhåll av fjärrvärmenät där en andra workshop genomförs den 9 oktober. Läs mer på energiforsk.se

Johan Wickström