Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

4 energibolag ger svar om elektrifieringen

Färdplanen för elsektorn visar att efterfrågan på el ökar kraftigt de närmaste decennierna, bland annat inom industri och transporter. Tidningen Energi frågade fyra energibolag: Hur förbereder ni er inför den snabba elektrifieringen?

Ämnesområden: Elektrifiering

Dela artikel

Kristina Olofsson, affärsområdeschef elnät, Uddevalla Energi
– Vi genomför nätförstärkningar och analyser som möter ­kundernas behov såväl idag som i framtiden. Vi behåller vår höga driftsäkerhet samtidigt som det måste finnas möjlighet för kunderna att ladda smidigt och få ut sin producerade el i nätet.

–  Smarta elnät kommer att spela en nyckelroll för att balansera energianvändningen och skapa nya tjänster. Vi möjliggör en ökad elektrifiering och utvecklar våra nät så att de blir mer digitaliserade och stöder olika typer av produktion. Svårt är kul!

 

Daniel Agrér, chef Luleå Energi Elnät
– I dagsläget har vi ett bra kapacitetsläge i vårt nät och upplever inte den kapacitetsbrist som är ett faktum i framför allt södra Sverige. Vi följer dock noga utvecklingen inom vårt koncessions­område genom tät dialog med såväl kommunen och Business Region, om deras planer för utveckling, som med våra kunder och deras verksamhetsutveckling.

– Utifrån helhetsbilden jobbar vi både med att bygga ett stabilt nät för morgondagen men också verka för ett effektivt nyttjande.

 

Anna Lundeen, energisamordningsstrateg på Mölndal Energi
– Att se energisystemet som en helhet där de olika delarna hänger ihop blir allt viktigare. Vi jobbar tillsammans med vår kommun Mölndals stad för att frågan om energiförsörjning ska komma in tidigt i planering och utveckling av staden.

– Lokal förnybar elproduktion i form av kraftvärme och sol och möjligheter att lagra energi för att jämna ut effekttoppar är viktiga frågor. Kraven på leveranssäkerhet kommer att öka och vi har ett långsiktigt mål att eliminera kundupplevda avbrott i vårt elnät.

 

Anton Steen, chef för Fortums samhällsrelationer i Sverige
– De viktigaste förberedelserna ligger inte hos branschen, utan hos politiker och myndigheter. Utan en långsiktig och trovärdig regulatorisk miljö kommer det inte vara möjligt att få dessa investeringar på plats. Det råder ingen brist på kapital.

– Den kanske största frågan är att få den fysiska elnätsinfrastrukturen på plats i tid. Här finns det mycket att göra när det gäller tillståndsfrågor, nätplanering och harmonisering av regelverk med övriga nordiska länder. En sak som Fortum gör rent konkret är att delta i utvecklingen av små modulära kärnkraftsreaktorer."