Fyra energibolag om rekrytering

”Vi vill skapa en varierad arbetsstyrka som speglar våra kunder”

Enkät De flesta aktörer är eniga om att kompetensförsörjningen måste breddas för att Sverige ska klara energiomställningen. Men hur jobbar energibranschen för att öka mångfalden i sin verksamhet? Fyra energiföretag ger snabba svar.

Senast uppdaterat: 2024-05-16 08:53

Dela artikel