Energiföretagen kraftsamlar för ökad biologisk mångfald

Miljö För drygt ett år sedan enades världens länder om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald. Bland annat ska 30 procent av jordens yta till land och havs skyddas till 2030. Raziyeh Khodayari, ansvarig för miljö och hållbarhet på Energiföretagen, förklarar hur branschen jobbar för att stärka den biologiska mångfalden.

Senast uppdaterat: 2024-02-26 08:14

Dela artikel

Energibranschens viktigaste bidrag till biologisk mångfald är kopplat till fysisk planering och förvaltning av infrastrukturprojekt. Foto: Shutterstock