Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Vattenfall bildar coronateam

Säkerhet Coronakrisen slår mot alla delar av samhället, inklusive energibranschen. Vattenfall har bildat speciella coronateam för att säkra verksamheten, enligt Karin Lepasoon, bolagets kommunikationsdirektör.

Dela artikel

Karin Lepasoon, kommunikationsdirektör Vattenfall.

Vattenfalls huvuduppgift är att förse kunder med el och värme och viruspandemin har än så länge inte stört den uppgiften någonstans, enligt Karin Lepasoon.

– Däremot är det klart att vi påverkas. Vi var dock tidigt ute, redan i januari, och aktiverade våra beredskapsplaner som förberedelse för en eventuell pandemi.

Vattenfall bildade då speciella coronateam på koncernnivå, landnivå och affärsområdesnivå, som alla arbetat med att säkerställa fortsatt trygg verksamhet och medarbetarsäkerhet. Myndighetsrekommendationer har fungerat som vägledning. Karin Lepasoon menar att säkerhetsarbetet märks tydligt om man besöker kontoret i Solna.

– Väldigt få sitter där och arbetar, utan det mesta sköts via video och telefon. Resandet har också påverkats. Men våra kunder fortsätter få el och värme som vanligt utan störningar, trots att vi haft ett antal fall av corona i Vattenfallkoncernen.

Svårt klara av revisioner
Utmaningen kretsar kring att upprätthålla verksamheten under en lång tid framåt. Som ett led i detta vill Vattenfall få snabb tillgång till Covid-19-tester, så att koncernen bättre ska kunna se när medarbetare tryggt kan återgå till jobbet. En annan fråga det arbetas med är de planerade revisionerna för kärnkraftverken som mestadels äger rum under sommarhalvåret.

– Normalt driftstoppar vi kärnkraftverken några veckor då, så att våra leverantörer kan utföra underhållsarbeten. För vissa åtgärder kan det behövas specialistkompetens som flygs in från utlandet då den inte finns i Sverige. Så hur vi ska hantera detta i och med alla reserestriktioner är något vi arbetar med just nu.

Ökat samarbete
Karin Lepasoon efterlyser ett ökat samarbete mellan bolag för att hantera krisen. Agerandet efter stormen Alfrida i januari i fjol kan fungera som modell.

– Då blev Vattenfalls nät hårt drabbade, men vi fick väldigt fin hjälp av andra bolag när vi behövde extra personal. Det var mycket uppskattat, och branschen borde se över hur vi kan hjälpas åt på liknande sätt under den här pandemin, säger Karin Lepasoon.

Linus Olin