Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Minuspriser påverkar elmarknaden

Marknad Den milda och blåsiga vintern har lett till rekord­låga elpriser. Och under februari blev det för första gången negativa elpriser i Sverige. På sikt kan det få konsekvenser både för elproducenter och elhandelsbolag.

Dela artikel

Under fyra timmar den 10 februari gick spotpriset på el under nollstrecket på den svenska elmarknaden. Foto: Per Berglund.

Elpriserna har varit rekordlåga under februari. Enligt elhandelsbolaget Bixia kommer snittpriset på el i februari landa på endast 14 öre per kWh, det lägsta priset på 20 år. Under några timmar den 10 februari blev elpriset för första gången någonsin negativt (se graf). Orsaken är en mild och blåsig vinter, i kombination med utbyggnaden av vind- och solkraft där det ofta inte lönar sig att stänga ner elproduktionen.

Under fyra timmar den 10 februari gick spotpriset på el under nollstrecket på den svenska elmarknaden. Foto: Per Berglund.

– Detta kan ha att göra med höga start- och stoppkostnader för anläggningarna, men ofta beror det på att producenter får intäkter från annat håll, till exempel via elcertifikaten eller andra stödsystem, säger Magnus Thorstensson, ansvarig råkraftmarknad på Energiföretagen.

I takt med att vind- och solel byggs ut kan negativa elpriser därför bli vanligare i Sverige i framtiden. I Danmark och Tyskland är det ett ganska vanligt fenomen. Detta är problematiskt då det minskar investeringsviljan för elproduktion, menar Magnus Thorstensson:

– Det blir ju en sorts snedvridning på marknaden till följd av de här stödsystemen. Ihållande låga priser är ju en signal till marknaden att inte investera så mycket.

Fördel för många kunder
Hur påverkas då elhandeln av de negativa priserna? Sanja Simunovic, nytillträdd elhandelschef på Affärsverken i Karlskrona, säger att företaget än så länge inte har hunnit märka några direkta konsekvenser.

– Men cirka 70 procent av vår totala volym ligger på avtalstyper som baseras på rörligt elpris där merparten har timspotdebitering, så negativa priser har helt klart varit till fördel för dessa kunder. Vi vet dock ännu inte utfallet av februari volymmässigt.

Ökade svängningar
Samtidigt menar Sanja Simunovic att vi går mot en mer volatil elmarknad överlag. Fler dalar, men även fler toppar i elpriserna.

– Nu blev elpriserna negativa, men de kan lika gärna bli väldigt höga. Det kan tänkas bli så att många kunder inte kommer vilja ha den här osäkerheten, varken privatpersoner eller företag. Framöver kan det bli en strategisk fråga kring hur vi ska hantera det här om efterfrågan ökar.

Mer fasta elpriser
Ett alternativ är att erbjuda mer fasta elpriser till kunderna, men att elhandelsbolaget i så fall måste kunna ta höjd för de ökade risker detta innebär i och med prissvängningarna. Samtidigt måste större resurser läggas på kundkommunikation, enligt Sanja Simunovic.

– Då vi har mycket av vår elförsäljning på rörligt och timspotpriser borde vi vara proaktiva och flagga ut till kunderna om framtidens elpriser. Vid ett specifikt tillfälle gick vi exempelvis ut och informerade en del av våra företagskunder att timspotpriserna skulle bli väldigt höga. En lokal egenföretagare var otroligt tacksam eftersom det hjälpte honom att styra om sin verksamhet den morgonen.

Linus Olin