Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Allt ljus på - Jens Isemo

Linde energis vd siktar på hållbarhet

Hållbarhet Vad får ett litet bolag från Bergslagen att placera sig i topp bland världens mest hållbara energibolag? Linde energis vd Jens Isemo berättar om bolagets hållbarhetsresa, som startade på allvar efter en fråga från en av storkunderna.

Ämnesområden: Hållbarhet Miljö & klimat

Dela artikel

Jens Isemo, vd på Linde energi. Foto: Terése Andersson

Linde energi rankas bland de allra bästa av 225 bolag inom energibranschen som utvärderats enligt EcoVadis-metoden. Metoden bygger på internationellt antagna principer för hållbarhetsredovisning och väger in miljö, arbetsförhållanden, affärsansvar, etik och hållbara upphandlingar i bedömningen.

2019 var första året som Linde energi deltog i utvärderingen och av 100 möjliga poäng knep bolaget 66.

– Det tyckte vi först var sådär. Men när det visade sig att vi var bland de 5 procent bästa bolagen i branschen så insåg vi att vi är ganska bra, även om vi har mycket kvar att göra, säger företagets vd Jens Isemo.

Linde energi är ett kommunalägt energibolag med egen elproduktion, elnät, värmeverksamhet och energihandel. Bolaget, med huvudkontoret i Lindesberg, har arbetat i många år med att minska sitt klimatavtryck, bland annat genom att använda spillvärme och satsa på förnybar elproduktion.

Men medan det varit lätt att hitta bra mått för ekonomi, kunder och medarbetare så har det varit svårare med miljöpåverkan.

– Jag har en bakgrund inom idrotten och där är man bra på att mäta och följa upp prestationer. Jag gillar det, men när det gäller miljö har vi haft svårt att sätta relevanta nyckeltal, säger Jens Isemo.

– Nyckeltalen har varit för snäva och utfallet har inte berott på vad vi gjort själva. Vi är idag 99 procent fossilfria inom värme, men mängden olja vi använder i våra värmepannor påverkas ju av hur kallt det blir och om vi har driftsstörningar. Det blir vad det blir.

Därför passade det Linde energi väldigt bra när en stor kund, BillerudKorsnäs, frågade om bolaget kunde tänka sig att utvärderas utifrån EcoVadis, som mäter hållbarhet i ett större perspektiv.

– Hållbarhet är fantastiskt kul och dessutom avgörande för om framtidens kunder ska tycka att vi har en plats på marknaden. I samband med att vi lämnade in rapporten frågade vi oss därför om vi verkligen var så bra. Det ledde till att vi drog igång en massa aktiviteter.

Bolaget gick med i Fossilfritt Sverige, tävlade i Cykelvänlig arbetsplats, började avfallssortera, köpte in elbilar och investerade i ett publikt nät för laddning av elbilar. Diesel ersattes med HVO för transporter, kreosotstolpar började ersättas mot miljövänligare alternativ, och för att involvera alla medarbetar hölls en hållbarhetsdag. 

– Tillsammans utgjorde aktiviteterna det som vi började beskriva som hållbarhetsresan. Arbetet formaliserades också. Vi har numera en ansvarig person som driver frågorna och vi gör en årlig hållbarhetsredovisning. Vi anmälde oss också till Miljöstrategipriset, och var ett av 16 nominerade bolag 2019. Det var ytterligare en viktig bekräftelse på att det vi gör är rätt. 

Framåt innehåller hållbarhetsresan både stora fleråriga investeringar för att helt komma bort från olja i värmeproduktionen, en solpark på 500 kW, en reservvattenanläggning till sjukhuset i Lindesberg och mindre aktiviteter som förändrade beteenden och hållbar arbetsplats. Det finns också en plan för att successivt ersätta fossildrivna fordon.

Givetvis finns också en förbättringsplan vad gäller rankingen i EcoVadis.

– EcoVadis var en bekräftelse på allt som var bra, men den visade också tydligt på förbättringsmöjligheter. Upphandlingsbetyget var en ögonöppnare. Vi har inte fokuserat tillräckligt på inköp och där ska vi lyfta oss.

 

4 tips till energiföretag som vill jobba mer hållbart  Utgå från den egna verksamheten och involvera hela bolaget när ni utvecklar ert hållbarhetsarbete.Sätt och följ upp konkreta mål för vad som ska uppnås i år. Då skapas aktiviteter. Blanda stort och smått: från investeringar till avfallssortering på kontoret. Var med i tävlingar.Främja kreativitet och engagemang i diskussioner med medarbetare, kunder och partner. Det är då det blir riktig fart i hållbarhetsarbetet. Lev som du lär! Det du gör måste vara bra på riktigt.

Carl-Johan Liljegren