Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Kärnkraft

Kärnkraft viktig i övergången till ren energiproduktion enligt IEA

Klimat Kärnkraft och vätgas var huvudämnena under IEA:s rundabordssamtal i Paris i juli. En av dem som var på plats var Unipers Sverigechef Johan Svenningsson.

Dela artikel

Unipers vd Johan Svenningsson. Foto: Apelöga

IEA, International Energy Agency, kallade i mitten av juli till ett rundabordssamtal i Paris om klimatvänlig energiteknik. Diskussionen baserades på två färska IEA-rapporter: ”Nuclear power in a clean
energy system” (artikel intill) och ”The future of hydrogen”.

– Det finns ingen enskild mirakelteknik som löser miljöutmaningar. Vi behöver fortsatt innovation inom en rad olika teknologier – och väte och kärnkraft är viktiga delar av övergången till ren energiproduktion, säger Fatih Birol, IEA:s vd.

Nya strategier
Utfasningen av kärnkraft utgör ett hot mot de globala klimatmålen och därför behövs det nya strategier för att stimulera nya investeringar, menar IEA. En av svenskarna på plats var Johan Svenningsson, Sverigechef för Uniper, som menar att IEA:s slutsatser ligger i linje med Unipers tankegångar:

– Det globala behovet av ny elproduktion väntas öka kraftigt under 2020-talet och då har inget land råd att avstå från något tillgängligt, säkert och fossilfritt kraftslag.

Förlänger livstiden
Uniper arbetar i flera internationella organisationer med kärnkraft, bland annat via den europeiska branschorganisation Foratom. Där har man nyligen undertecknat ett manifest riktat till EU med en uppmaning om att gemensamt samarbeta för ett fossilfritt Europa. Enligt Foratoms beräkningar behövs 100 GW ny kärnkraft för att klara Europas ambitiösa klimatmål.

– Det innebär investeringar i både den befintliga kärnkraftsflottan och byggandet av ny kärnkraftskapacitet. I Uniper har vi nyligen investerat nära 1 miljard kronor på en säkerhetsuppgradering av Oskarshamn 3, som möjliggör drift in på 2040-talet, säger Johan Svenningsson och fortsätter:

– Men vi har också redan nu börjat räkna på en livstidsförlängning av reaktorn med ytterligare 20 år. Livstidsförlängning av befintliga reaktorer är det mest resurseffektiva sättet att säkra fortsatta stabila fossilfria elleveranser.

Bengt Magnusson