Reportage

Här samlas fjärrvärme under berget

Energilagring Serverhallar eller skidspår var ett par av alternativen för de tomma bergrummen i Hudiksvall. I stället installerade Värmevärden en bergrumsackumulator. Efter ett års drift kan man notera bland annat högre elproduktion och större leveranssäkerhet.

Senast uppdaterat: 2020-02-03 09:02

Dela artikel

Under Köpmanberget i Hudiksvall finns två vattenmagasin på totalt 90 000 kubikmeter.
Under Köpmanberget i Hudiksvall finns två vattenmagasin på totalt 90 000 kvadratmeter. Foto: Olle Melkerhed