Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Elnätens roll i det fossilfria samhället

Krönika Energibranschen har möjligheten att påverka resan mot det fossilfria samhället, men får att det ska vara möjligt krävs stabila och smarta elnät, skriver Joacim Eronen, vd på Uppsala Energi.

Dela artikel

För mer än hundra år sedan beslöt drivna entreprenörer att elektrifiera städerna och den svenska landsbygden. Det blev starten och grunden till det som idag, i ett globalt perspektiv, är ett av världens bästa energisystem. 

Elektriciteten gjorde sitt intåg i de svenska hemmen och förändrade över tid och för alltid människors sätt att leva. Det blev enklare att laga mat och lagra livsmedel, elbelysningen förlängde dygnen, man fick tillgång till rinnande vatten och olika apparater förenklade vardagen kraftigt. Industrin elektrifierades och fick tillgång till helt nya verktyg och maskiner för att producera varor som transporterades via elektrifierade järnvägar. Elektriciteten är den uppfinning som förändrat samhället och vår livsstil mest här i Sverige – den bidrog till att skapa den moderna människan.

Idag är el något som samhället är helt beroende av för att fungera. Utvecklingen har gått från teknikfokus och välfärdsuppbyggnad till dagens mer miljö- och användarinriktade frågor kring elförsörjningen och dess energiprodukter.

Energibranschen driver innovativa projekt som kommer att påverka vår framtida vardag.

Omfattande tekniksteg, precis som för hundra år sedan, sker även i vår tid. Energibranschen driver inno­vativa projekt som kommer att påverka vår framtida vardag. Digitaliseringen av våra hus, bilar, värmekällor och energilager kommer att samverka med vår lokala förnybara energiproduktion och skapa optimala lösningar för kunderna och deras behov av energi, värme, komfort och trygghet. Kundens anläggning samverkar sedan, helt automatiskt, med elnätet för att skapa en flexibilitet och fungerande helhet. Sverige befinner sig nu i början av en omfattande energiomställning – cirka hundra år efter den första samhällsförvandlingen är vi nu snabbt på väg…


Läs även vår intervju med Lina Håkansdotter

Dagens befintliga energisystem är i stort sett fossilfri, utmaningen är möta samhällets kraftigt ökande efterfrågan på fossilfri el vilket kräver en utbyggd elproduktion samt en omfattande elnätsutbyggnad för att göra hela Sveriges samhälle klimatneutralt. Det är en fantastisk möjlighet för energibranschen att kunna bidra till omställningen till det fossilfria samhället – en omställning som sker i mycket nära samverkan och tillsammans med kunderna, både stora företag och små privatkunder.

Många av de lösningar energibranschen måste genomföra för att klara den pågående energiomställningen är beroende av stabila och smarta elnät. Energisystemets utmaningar ser helt annorlunda ut idag än tidigare. Kapacitetsbrist, effektbrist samt en utveckling mot en mer lokal väderberoende elproduktion visar att effektiva elnät i kombination med smart teknik är en nyckelfaktor för att möta samhällets högt satta klimatmål respektive behov av el.

Oavsett om det är en villaägare som vill producera el i sina solpaneler och ladda sin elbil eller en industri som vill komma bort från fossila bränslen och ställa om till eldriven produktion, krävs det ett elnät som kan hantera omställningen. Elnätens roll i samhällsutvecklingen ökar snabbt i takt med elektrifieringen och digitaliseringen av våra liv och hem. Detta innebär en utvecklad och tätare relation mellan kunderna och elnätsföretagen.

Det är med stor entusiasm vi tar oss an arbetet med att fortsätta att utveckla Sveriges fantastiska energisystem. Jag väljer att citera en känd entreprenör och smålänning: ”Det mesta är ännu ogjort, underbara framtid!”

Joacim Eronen