Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Nytt jobb

"Jag vill hjälpa företag att göra klimatnytta"

Hallå där! Hallå där Lina Håkansdotter som vid årsskiftet blir chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv.

Efter att under fyra år ha arbetat med påverkansarbete på Uniper återvänder du till kundsidan. Vad lockar dig till Svenskt Näringsliv?

– Att få arbeta på en organisation där medlemmarna är drivande i hållbarhetsarbetet och få Sverige att bli fossilfritt. Det svenska näringslivet är grundbulten för hållbarhet. Jag vill vara med och skapa bra förutsättningar för företagen att göra klimatnytta på ett konkurrenskraftigt sätt.

Vilka förväntningar har du på nya jobbet?

– Jag tycker det ska bli väldigt spännande att få leda den avdelning som arbetar med energi, klimat, transporter, hållbarhet och miljö. Jag vill rikta fokus så att det svenska näringslivet på ett effektivt sätt kan bidra i den omställningsresa som pågår mot ett fossilfritt Sverige och minskad klimatpåverkan globalt.

Vilka är de viktigaste områdena för att det svenska ­näringslivet ska kunna bli fossilfritt?

– Energi och tillståndsprocesser. Näringslivet behöver få tillgång till fossilfri energi. El och värme är möjliggörare för andra att uppnå målen, så det är centralt att det fortsätter produceras fossilfritt. Långa och oförutsägbara tillståndsprocesser hämmar idag ­utvecklingen, så här behövs en förändring.

Vad kan du tillföra på ditt nya jobb?

– Jag har lång erfarenhet och kunskap av att arbeta inom företag och branschorganisationer, med kunder och i politiska processer. Jag känner energi och lust inför uppgiften och jag har ett stort nätverk. Det gör att jag tillsammans med mina medarbetare kommer kunna driva på omställningen till fossilfritt genom att näringslivet får konkurrenskraftiga villkor.

Ann-Sofie Borglund