Så kan EU:s pristak på gas påverka marknaden

Gasmarknad Trots stor oenighet mellan länderna inför EU ett pristak på naturgas på 180 euro/MWh. Men pristaket kan rivas upp snabbt om energiförsörjningen hotas. Beslutet kan leda till lägre gasutbud och försämra lagerpåfyllnaden för kommande vinter, enligt analytiker.

Senast uppdaterat: 2022-12-20 12:03

Dela artikel