Bergrummet som ska värma Västerås

ENERGILAGRING Mälarenergi ska bygga ett av Europas största hetvattenlager i tre gamla oljebergrum. Energilagret, 300 000 kubikmeter vatten, ska ge en resurs på 13 GWh och kan därmed täcka fjärrvärmebehovet i Västeråsområdet i två till fyra veckor. Och samtidigt jämna ut effekttoppar i elnätet.

Senast uppdaterat: 2021-03-04 14:00

Dela artikel

Västerås. Foto: Shutterstock.