Deadline för slutförvaret:

”Sverige kan hamna i en energikris”

Kärnkraft Mellanlagret för använt kärnbränsle i Oskarshamn är snart fullt. För att säkra kapaciteten – och därmed kärnkraftsdriften – efter 2024 krävs ett regeringsbeslut senast 31 augusti, enligt SKB. Och beslutet måste gälla hela slutförvarsfrågan anser Oskarshamns kommun, som annars kommer lägga in sitt veto.

Senast uppdaterat: 2021-06-09 13:52

Dela artikel

SKB:s anläggning Clab utanför Oskarshamn. Bilden visar en av de bassänger under jord där kärnbränslet mellanlagras. Totalt tillåts bassängerna rymma 8000 ton använt kärnbränsle, vilket beräknas nås år 2023. Foto: Curt-Robert Lindqvist/SKB