Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Tema - Kraftvärme

Ygeman beredd att se över incitamenten för kraftvärme

Politik Det är synd att färre bolag vill satsa på kraftvärme, menar energiminister Anders Ygeman som är beredd att se över incitamenten på marknaden.

Energiminister Anders Ygeman.

Villkoren för att bygga kraftvärme är sämre än på länge och dessutom anser de flesta i energibranschen att politikernas agerande motverkar viljan att investera i kraftvärme. 

 – Jag tycker att det är synd att färre energibolag vill satsa på kraftvärme, eftersom kraftvärmen behövs i vårt elsystem. Vi ser en ökad urbanisering samtidigt som det är svårt att hinna förstärka överföringskapaciteten av nät i takt med ökade inflyttningen till städerna. Där har kraftvärmen en central roll, säger Anders Ygeman och fortsätter: 

– Kraftvärmen har också fördelar ur ett beredskapsperspektiv för att trygga elförsörjningen vid eventuella kriser. Den aspekten tror jag kommer att öka framåt.

Samtidigt är Anders Ygeman medveten om att en av de viktigaste faktorerna för att investera i elproduktion är stabila spelregler. Flera aktörer i energibranschen efterlyser dessutom ekonomiskt stöd för kraftvärme. 

– Jag är beredd att se över hur vi kan skapa incitament för att fler ska bygga kraftvärme. Samtidigt är det svårt att gynna ett kraftslag specifikt utan att snedvrida konkurrensen, säger Anders Ygeman. 

Förutom ekonomiska stöd anser Energiföretagen att det finns behov av en strategi för att göra kraftvärme och fjärrvärmen mer konkurrenskraftig. Det ingår som en av totalt 12 punkter som branschorganisationen har tagit fram för att stärka fjärr- och kraftvärmen. Även Moderaternas energitalesperson Lars Hjälmered vill se ett kraftvärmepaket. Liknande tankegångar finns nu på regeringens bord enligt Anders Ygeman.

– Det är något som vi håller på att undersöka just nu och var en av de sakerna som vi gärna ville diskutera i de förhandlingar om energiöverenskommelsen som Moderaterna tyvärr valde att lämna, säger Anders Ygeman. 

Något mer konkret kring en strategi kan Anders Ygeman därför inte uppge i nuläget. 

Ann-Sofie Borglund