Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

”Vi ska ta fram en tidslinje som hjälper beslutsfattare”

Färdplan Energi är fortsättningen på färdplanerna för el och värme. Anna Regnstrand, projektledare på Energiföretagen, berättar hur arbetet ska gå till.

Dela artikel

Färdplan Energi är alltså inte en typisk färdplan, utan ett projekt som ska sammanlänka färdplanerna för el och uppvärmning?
– Just precis. Vi samlar aktiviteter och kommunikation som rör de båda färdplanerna så att allt hänger ihop. Det huvud­sakliga målet är att ta fram en tidslinje där vi ska kunna visa vad som behöver genomföras och när för att kunna nå klimatmålen 2045. Vi ska helt enkelt försöka tidsätta de uppmaningar som är kopplade till energisystemet, från såväl våra egna som andra branschers färdplaner. 

Vad innebär arbetet konkret och vilka är utmaningarna?
– Den största utmaningen är så klart att tidsätta uppmaningarna till politiken. En del arbete kommer att ske på kansliet men vi ska arbeta i tät samverkan med berörda branscher, till exempel  transportsektorn, stålindustrin samt övrig energiintensiv industri. I och med coronapandemin är det svårare att ordna möten än vanligt, men å andra sidan finns det ett mycket stort intresse för projektet bland de berörda parterna.  

Hur kommer projektet att fortlöpa?
– Under våren och hösten prioriterar vi samtal med vår egen och andra branscher. Framåt september kommer vi hålla ett första samlingsmöte där alla som vill kan delta och där även politiker och näringslivsrepresentanter är inbjudna. Då kommer vi presentera en första version av tidslinjen, som sedan ska vidareutvecklas under hösten. Planen är att en slutlig överlämning till politikerna ska ske kring årsskiftet. 

Hur kommer den färdiga tidslinjen se ut?
– Vi kommer göra en animerad version av tidslinjen som ska nås via Energiföretagens hemsida. Där ska det pedagogiskt och lättförståeligt gå att klicka sig fram till fördjupad information om olika branscher, tidsramar och åtgärder. På så vis ska tidslinjen fungera som ett hjälpmedel som våra medlemmar och andra berörda branscher kan använda för samtal med politiker och andra intressenter. 

Linus Olin