Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

”Vi måste förstå vad värmekunderna behöver”

Jönköping Energis värmekunder är nöjdast i landet enligt Svenskt Kvalitetsindex mätningar. En viktig faktor bakom detta är företagets vilja till att förstå kundernas utmaningar och behov, menar Markus Carpvik på företagets säljorganisation.

– Nöjda kunder får vi inte bara genom ny teknik och nya tjänster utan genom att fokusera på hur vi agerar och levererar, säger Markus Carpvik på Jönköping Energi. Foto: Anna Hållams.

– Inom företagsförsäljning, där mitt team arbetar, är kundernas drivkrafter väldigt olika, säger Magnus Carpvik på Jönköping Energi.

– Fastighetskunderna använder fjärrvärmen för att värma upp lägenheter och lokaler, medan industrikunderna har fokus på sin produktion och kanske istället använder värmen för att torka färg i en industri-process. De här kunderna måste bemötas olika.

Markus Carpvik insåg tidigt behovet av att organisera säljavdelningen i olika kundsegment för att säljarna skulle kunna få rätt förutsättningar att förstå kundernas situation. Det handlar om att vara genuint intresserad av kundens verksamhet, menar han – vilka utmaningar kunden står inför och då inte bara begränsat till frågan om energi.

– Inom säljorganisationen kan vi inte vara tekniska experter på alla områden. Men vi ska vara bäst på kunden och förstå vad kunden behöver. Sedan tar vi stöd av specialister som kan de tekniska processerna i detalj.

Jönköping Energi satsar just nu stort på systemstöd inom flera områden för att förbättra kundinformationen för att förenkla både för kunden och verksamheten.

– Vi får ofta direkt återkoppling från kunden om att de är nöjda med oss. De tycker om att ha en personlig kontakt dit de kan komma med alla sina frågor. Sedan kanske vi inte alltid har svar direkt och frågan bollas vidare, men vi ska visa att vi bryr oss och att frågan är omhändertagen.

Markus Carpvik efterlyser ett nytt sätt att se på sambandet mellan utvecklingen av ny teknik och kundernas behov av nya energitjänster.

–  Många inom energibranschen drar igång nya tekniktjänster och kopplar in marknadsavdelningen för sent. Det är ett bakvänt sätt att jobba, eftersom marknadsavdelningen sitter inne med information om vad kunderna behöver. Vårt nästa steg är att redan i utvecklingen av nya tjänster utgå ifrån kundernas olika behov, säger han.

Marie Kofod-Hansen