Svenska kraftnäts generaldirektör: Lotta Medelius-Bredhe

”Vi måste använda nya verktyg för att klara elstabiliteten”

Intervju Kapacitetsbrist, volatila elmarknader och försenade elnätsprojekt. Den snabba utvecklingen på kraftmarknaden innebär många nya utmaningar för Svenska kraftnät. Generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe har haft ett intensivt första år på sin post.

Senast uppdaterat: 2020-09-18 09:53

Dela artikel

Lotta Medelius-Bredhe. Foto: Erik Cronberg