Tema - Kraftvärme

Värmebolag tvekar inför investeringar

Marknad Utfasningen av fossileldade kraftvärmeverk fortsätter. Men energibolagen måste göra tuffa avvägningar inför sina nya värmeinvesteringar. Och det är få nya stora kraftvärmeverk på gång: ett par avfallsverk men inga större biokraftanläggningar.

Senast uppdaterat: 2020-01-22 10:41

Dela artikel

Mälarenergis Block 7 i Västerås är det senaste stora kraftvärmeverket som tagits i drift i landet. Foto: Mälarenergi.