Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Världens första fossilfria bussfabrik

I Borås ligger världens första fossilfria bussfabrik. En bidragande faktor till att Volvo Bussar lyckats med detta är samarbetet med Borås Energi och Miljö. Nästa steg blir att kapa effekttoppar i fabriken.

– Vi vill vara pionjärer inom hållbarhet, säger Micael Johansson, miljökoordinator på Volvo Bussar. Bredvid (t h) står Jonas Holmberg, marknadschef på Borås Energi och Miljö. Foto: Sofia Sabel.

I ett industriområde i de västra delarna av Borås ligger den 30 000 kvadratmeter stora fabriken, som byggdes 1977. Här monteras årligen drygt 3 000 busschassier, det vill säga bussarnas underrede och ungefär lika många packsatser av chassier. Majoriteten av alla chassin exporteras. 

I fabriken finns tre produktionslinor och här arbetar montörer i arbetslag med olika moment. Allt kvalitetssäkras under monteringens gång och man väljer ut ett fåtal chassier som genomgår en produktrevision av specialister. Såväl kvalitet som miljö är centrala frågor för Volvokoncernen. 

Micael Johansson, som är miljökoordinator på Volvo Bussar i Boråsfabriken, visar upp en bild på bolagets motto. 

– Vi vill göra skillnad. Det märks bland annat genom att vi vill vara pionjärer inom hållbarhet, men också att vi lägger stor vikt vid kvalitet och säkerhet, säger Micael Johansson. 

För att ligga i bräschen på miljöområdet har Volvo att upp egna miljömål, så kallade direktiv. Ett sådant direktiv är att fabrikerna ska vara koldioxidfria. I Volvos direktiv tar man inte hänsyn till själva produkten, vilket i Borås innebär chassiet. De bortser även från leveranserna till och från fabriken, personaltransporter samt provkörning. 

– Alla Volvobolag i Sverige köper el från vattenkraft, så där var vi redan fossilfria. Men fjärrvärmen var inte helt fossilfri, så vi kontaktade Borås Energi och Miljö för att se hur vi skulle kunna få fossilfri fjärrvärme, säger Micael Johansson. 

– Vår fjärrvärme var 98 procent fossilfri, men det räckte inte. Volvo Bussar hade högre krav än så. Det blev också ingången till vårt första samtal för 1,5 år sedan, berättar Jonas Holmberg, marknadschef på Borås Energi och Miljö. 

Därefter har det varit många möten med ett stort antal involverade, från Volvo Bussars koncernledning, fastighetsansvariga på VGRE (Volvo Group Real Estate) till energianalytiker och ingenjörer från energitjänsteavdelningen på Borås Energi och Miljö.

– Vi kände direkt att Borås Energi och Miljö var positivt inställda till våra krav, men det krävdes ändå många möten för att på djupet förstå varandras verksamhet, säger Micael Johansson. 

– Samtidigt insåg alla i gruppen snabbt att ska detta bli ett riktigt framgångsrikt arbete räcker det inte med att enbart få fabriken fossilfri. Utan det krävs en helhetslösning där vi kan arbeta långsiktigt och kontinuerligt med energi- och miljöfrågorna, säger Jonas Holmberg. 

Det första problemet att lösa var dock att få fabriken fossilfri. Lösningen blev 100 procent biobränslebaserad fjärrvärme, men det var inte den självklara lösningen från början. Flera olika alternativ har diskuterats under resans gång. 

Samtal, dialoger och en ökad förståelse för varandras verksamhet ledde till att Volvos bussfabrik i november blev världens första fossilfria bussfabrik, men det är bara början på samarbetet mellan Volvo och Borås Energi och Miljö. Jonas Holmberg kallar det ett kretsloppssamarbete och det innehåller fyra delar:

1. Biobränslebaserad fjärrvärme
2. Energieffektivisering
3. Effektbegränsningsprojekt
4. Ingå i Klimatdialogen – inspirera och inspireras av andra företag

– Att en kund ställer så tydliga krav som Volvo Bussar har lett till ett inspirerande arbete. Det har gjort att vi behövt förklara hur fjärrvärmesystemet fungerar och vilket uttagsmönster det har och hur kunder påverkar både energi- och effektanvändningen. Volvo vill hjälpa oss att minska effekttopparna och vi vill ju hellre att vi löser dessa utmaningar tillsammans med kunderna än att vi investerar i dyra lösningar för spetslast, säger Jonas Holmberg.

Nu har Volvo Bussar gått vidare i energiarbetet och Borås Energi och Miljö har börjat kartlägga fabrikens energiströmmar och hur de kan sänka sin energianvändning samt minska effekttopparna. Det är personal på energibolagets energitjänsteavdelning som analyserar dessa uppgifter och de tar bland annat reda på när på dygnet värmen används, om värmen kan styras mer optimalt och om det lönar sig att sänka temperaturen under vissa perioder. I prismodellen finns även ekonomiska incitament för kunderna att minska sitt flödesuttag och minska energianvändningen.  

Hanna Hardysdotter är en av montörerna som ser till att det årligen produceras 3 000 busschassier på Volvofabriken i Borås.

– Det pågående arbetet med bland annat energikartläggningarna kommer förhoppningsvis kunna identifiera olika lösningar för att kapa effekttoppar i anläggningen, säger Jonas Holmberg. 

Klimatdialogen är ytterligare en intressant del i det fortsatta samarbetet. Det är ett tillägg som medlemmar i Prisdialogen kan göra och som syftar till att stimulera lokala dialoger mellan fjärrvärmeleverantören och kunder. Volvo Bussar blir första industrikunden i Klimatdialogen i Borås.

– Vi känner att Volvo Bussar tänker helt rätt och vi vill inspirera och motivera andra kunder att också arbeta tillsammans med oss när det gäller energi- och miljöfrågor, säger Jonas Holmberg. 

Micael Johansson berättar gärna för andra företag i Borås om hur de arbetar och tänker kring energi och miljö på fabriken i Borås, men också i Volvokoncernen. Att Boråsfabriken är den första fossilfria fabriken gör att han även får berätta i Volvos interna miljönätverk om sina erfarenheter för nu ska fler fabriker inom Volvo bli fossilfria.

Den fossilfria bussfabriken

Volvos Bussar fabrik i Borås blev i november 2019 världens första fossilfria bussfabrik och är därmed certifierade enligt Volvos krav. 

För att bli certifierade enligt Volvos direktiv krävs: 
Att all el är fossilfritt producerat. Volvo Bussar i Borås köper sin el från Vattenfall och den är EPD-klassad vilket bland annat innebär att den är fossilfri.Att inköpt fjärrvärme är fossilfri. Fjärrvärmen köps från Borås Energi och Miljö där man enbart använder biobränsle. I avtalet ingår också att ett samarbete att få ner energianvändningen med fokus på värmedelen.Att interna transporter ska vara fossilfria. Truckarna har därför bytt bränsle från diesel till HVO, som är tillverkat av bland annat tall och slaktrester. Det omfattar cirka 15 000 liter om året.Att ha kontroll på köldmedia, vilket sker genom årliga täthetskontroller.

Ann-Sofie Borglund