Utredning föreslår ökat stöd till bio-CCS

Klimat Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) är en viktig åtgärd för att Sverige ska kunna uppnå negativa klimatutsläpp. Det slås fast i den klimatpolitiska vägvalsutredningen, som föreslår att finansieringen av tekniken ska ske genom auktioner.

Senast uppdaterat: 2020-03-20 15:32

Dela artikel

Fabian Levihn, FoU-chef på Stockholm Exergi, välkomnar utredningens förslag. Här står han framför företagets pilotanläggning för bio-CCS. Foto: Stockholm Exergi.