Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Kompetens

Sveriges mest attraktiva bransch

Arbetsmiljö Aldrig tidigare har svenskt näringsliv varit så jämställt. Och bäst i klassen är energibranschen – som också är den mest attraktiva branschen, även om mångfalden kan förbättras. Det visar Nyckeltalsinstitutets rapport.

Dela artikel

Foto: Shutterstock.

Energibranschen har sedan flera år som mål att ligga i topp vad gäller attraktivitet. Branschen lyckades 2019 dessutom höja sig ytterligare ett snäpp.

– Ingen annan bransch visar så goda värden för Attraktiv Arbetsgivarindex och Jämställdhetsindex som energibranschen, säger Anders Johrén som ansvarar för undersökningen på Nyckeltalsinstitutet.

Vad är det då som avgör om man är en attraktiv arbetsgivare?  Som namnet skvallrar om använder Nyckeltalsinstitutet sig av faktiska nyckeltal som är jämförbara över tid och mellan olika företag och branscher. 2019 års mätning baseras på statistik från drygt 600 000 medarbetare på cirka 350 företag och organisationer.

Nio centrala nyckeltal i Nyckeltalsinstitutets rapport.
Ju högre poäng, desto bättre. Här kan man till exempel se att energibolag har lägre sjukfrånvaro och mindre personalomsättning än genomsnittet för alla branscher.

Jämn chefsstruktur
Varje index bygger på nio nyckeltal som poängsätts från 0–20. Högsta möjliga poäng i varje kategori blir följaktligen 180. I Attraktiv Arbetsgivar­indexet kommer energi­branschen upp i 135, jämfört med 125 som är medianvärdet för samtliga branscher.

Lika chefsmöjligheter är ett område där det skett en mycket stor förändring över åren, och där Energibranschen gjort en rejäl uppryckning. Utifrån totalandelen kvinnor i branschen borde 27 procent av branschens chefer vara kvinnor. 2019 var det 28 procent.

Det enda nyckeltal där energi­branschen avviker negativt är rapporterad övertid, där man är uppe i knappt 2 procent, jämfört med snittet på knappt 0,7 procent.

– Här ligger energi­branschen betydligt högre än andra branscher. Men 2  procent innebär 3 timmar i månaden, och med de förutsättningar som finns så ser jag ingen större dramatik i siffrorna, säger Anders Johrén.

Även när det gäller sjukfrånvaro ligger energibranschen bra till. Långtidssjukfrånvaron är så låg som strax under 1,5 procent.

En faktor som hänger ihop med sjukfrånvaron är arbetsgruppernas storlek. Energi­branschen har åtta anställda per chef som medianvärde,

– Det är en väldigt bra nivå på ett viktigt nyckeltal som dessutom starkt samvarierar med andra nyckeltal. Organisationer som har stora arbetsgrupper har sannolikt också hög korttids- och långtidsfrånvaro, och även fler arbetsskador, än verksamheter som har färre anställda per chef, säger Anders Johrén.

Svenskt näringsliv har aldrig varit mer jämställt än det var 2019. I Jämställdhetsindex fick Energibranschen knappt 140 poäng, en uppgång från drygt 120 två år tidigare. Uppgången gör att Energibranschen dragit ifrån genomsnittet för alla branscher. En viktig förklaring är en förbättrad lönestruktur sedan 2017. Då var kvinnornas löner 5 procent lägre. Nu är de 1 procent högre. Branschen har alltså i princip nått lika lönestruktur.

Mångfald en utmaning
– Men i energibranschen har kvinnor högskolekompetens i 15 procent högre omfattning än vad män har och utifrån det perspektivet är kanske resultatet inte lika imponerande. Skulle högskolekompetens vara avgörande så borde kvinnor tjäna mer än vad män gör idag, men så ser det alltså inte ut, säger Anders Johrén.

Det är också inom jämställdhetsområdet som energibranschen har störst utmaningar. När det gäller jämställda yrkesgrupper, det vill säga andelen yrkesgrupper som har minst 40 procent av vardera kön, halkar branschen efter. Endast var sjunde arbetsgrupp är jämställd jämfört med var femte för alla branscher. 

– Energibranschens stora utmaning nu är att öka den demografiska mångfalden i grundstrukturen bland de anställda, både vad gäller svensk och utländsk bakgrund, och få en jämnare fördelning av anställda kvinnor och män, säger Anders Johrén.

Svenska Kraftnät ligger i toppSvenska kraftnät ligger först bland de 24 el- och energi­bolag som deltog i Nyckeltals­institutets mätning. Dessutom fick Uniper Sverige, Skellefteå Kraft och Jämtkraft certifikatet ”Excellent arbetsgivare”, som tilldelas företag som hamnar bland de 10 procenten som har bäst i resultat.

 

Carl-Johan Liljegren