Tema

Svårt att mäta solcellers miljöpåverkan

Hållbara inköp Solel ger ingen större miljöpåverkan i driftsfasen. Men väger man in energimixen i producentlandet ökar utsläppsfaktorn. Även arbetsförhållanden vid tillverkningen bör vägas in när man bedömer solcellernas hållbarhet.

Senast uppdaterat: 2020-01-30 09:01

Dela artikel

Foto: Sunpower