Stor potential för vindkraft till havs

Förnybart Vindkraft till havs kan stå för över en femtedel av Sveriges elbehov enligt Havs- och vattenmyndighetens havsplaner. Försvaret är positivt till planerna, medan Svensk Vindenergi hade velat se fler utpekade områden för vindkraften.

Senast uppdaterat: 2020-06-10 13:12

Dela artikel

Foto: Vattenfall.