Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Stor potential för vindkraft till havs

Förnybart Vindkraft till havs kan stå för över en femtedel av Sveriges elbehov enligt Havs- och vattenmyndighetens havsplaner. Försvaret är positivt till planerna, medan Svensk Vindenergi hade velat se fler utpekade områden för vindkraften.

Foto: Vattenfall.