Tema - Kraftvärme

Så kan kraftvärmen vända utvecklingen

Effekt Kraftvärmen stärker den lokala effektbalansen och är en nyckel för att klara klimatutmaningen. Men de nya skatterna skapar osäkerheter för energibolagen. Hur tänker branschen kring utmaningarna och vad krävs för att vända på utvecklingen?

Senast uppdaterat: 2020-03-17 14:06

Dela artikel

Illustration: Johan Isaksson