Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Nyheter

Snabbare utbyggnad av laddplatser

Laddning Antalet publika laddplatser i Stockholm måste öka kraftigt för att hålla jämna steg med antalet elfordon. Nu har Ellevio lanserat en modell som gör det billigare och snabbare för laddoperatörer.

Ellevio kommer erbjuda laddoperatörerna ett billigare pris på villkor att de accepterar att laddhastigheten sänks under vissa tidpunkter. Bild: Shutterstock

I december offentliggjorde Ellevio en storsatsning för att snabba på utbyggnaden av laddplatser för elbilar i Stockholm. Projektet är resultatet av ett nära samarbete mellan företaget och Stockholms stad, som har målsättningen att kraftigt öka antalet laddplatser till 2030. För att hinna med detta krävdes nya tag, enligt Cecilia Wemming på Ellevio:

– I dagsläget finns det ungefär 2 000 publika laddpunkter i Stockholm, men 2030 räknar vi med att det kommer krävas 20 000–25 000 stycken. Samtidigt har vi bara haft förfrågningar för runt 100 nya laddpunkter per år. Vi insåg att något behövdes göras.

En av anledningarna till att utbyggnaden inte gått fortare är enligt Cecilia Wemming att anslutningsavgiften till el­nätet varit dyr. Lösningen är en tudelad modell som ska göra anslutningen både billigare och snabbare. I samarbete med kommunen har man tagit fram en laddkarta, som pekar ut lämpliga platser för nya laddpunkter.

Lägre kostnader
– På laddkartan kan man se vilka platser i Stockholm som lämpar sig bra för laddstolpar och som också är platser där vi på Ellevio redan har inplanerade projekt. Genom att förbereda för laddinfrastruktur när vi ändå gräver i gatan av andra orsaker kan man ansluta ladd­stolpar till mycket lägre kostnad än om man måste gräva upp gatorna bara för dem, säger Cecilia Wemming.

Anslutningskostnaderna för operatörerna kan därmed nästan halveras. Dessutom erbjuder Ellevio sig att ansvara för hela elnätet fram till laddstolpens laddfundament. Annars måste laddoperatören också anlägga och underhålla en del av elnätet.

En ytterligare komponent i modellen är ett nytt sorts elabonnemang. Operatörerna erbjuds ett betydligt lägre pris än vanligt, så länge de accepterar att laddhastigheten sänks till ett minimum under vissa tidpunkter på året.

– Det kan handla om ovanligt kalla vinterdagar när efterfrågan på el är som störst i Stockholm. Värt att poängtera är dock att det inte kommer att röra sig om mer än några timmar totalt över ett helt år, säger Cecilia Wemming.

Stort internationellt intresse
Intresset bland laddoperatörerna är betydande. Åtskilliga svenska och utländska bolag har hört av sig, och trots att projektet är nytt har Ellevio redan offerter ute för 150–200 nya laddpunkter. De första ska vara på plats under våren.

Cecilia Wemming säger att intresset är stort även från kommunalt håll. Hon menar att konceptet med laddkartan och den täta dialogen mellan Ellevio och kommunen är unikt.

–Det här är ju något som alla elnätsbolag i Sverige skulle kunna göra med sina respektive kommuner för att snabba på infrastruktur­utbyggnaden, säger Cecilia Wemming.

Kolla på laddkartanDu kan titta på laddkartan på Stockholm Stads hemsida: stockholmladdgator.sweco.io/

 

Linus Olin