Smarta värmesystem ska spridas i Europa

EU-projekt Hälften av Europas energianvändning består av värme och kyla, som till stor del produceras av fossila bränslen. Nu har Celsius Initiative i Göteborg fått EU-finansiering för att påskynda omställningen till koldioxidsnåla värme- och kylsystem.

Senast uppdaterat: 2020-04-02 10:22

Dela artikel

Spillvärme från Londons tunnelbana användes för att värma bostäder, i en pilotanläggning i EU-projektet Celsius, 2013–2017. Nu ska kunskapen om energismarta lösningar spridas till fler städer i Europa i det nya projektet Celsius Initiative. Foto: Shutterstock.