Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Qraftsamling 2019

Så ska fler hitta till energibranschen

Nätverk, mentorprogram och nya sätt att formulera rekryteringsannonser. I december samlades deltagarna i Qraftsamling för att dela erfarenheter med varandra.

Ämnesområden: Kompetens och karriär

Dela artikel

I mitten av december 2019 samlades företagen i Qraftsamling i Stockholm. 2019 års deltagare i programmet var Eon, Ellevio, Forsmark Kraftgrupp, Fortum, Göteborg Energi, Härnösand Energi & Miljö, Mälarenergi, Skellefteå Kraft, Svenska Kraftnät, Sydkraft Uniper, Sydkraft Thermal Power, Vattenfall Eldistribution samt Vattenfall Kärnkraftsäkerhet och Utbildning. Foto: Julia Örtegren.

2019 deltog 13 olika företag i Qraftsamling, Energiföretagens förändrings- och ledarskapsprogram.

Här arbetar de deltagande företagen intensivt under ett år i projekt och delar erfarenheter med varandra. Från att tidigare ha varit fokuserad på att locka fler kvinnor har målsättningen för Qraftsamling nu breddats till att också se hur man kan öka andelen kvinnliga chefer och mångfald. I mitten av december samlades 2019 års deltagare för att presentera sina projekt för varandra.

Stora grepp och detaljer
Årets deltagare visar att det både kan handla om att ta stora initiativ och vikten av att arbeta med detaljerna. Hur rekryteringsannonser formuleras kan vara ett sätt att lyckas attrahera nya grupper. Att arbeta mer med nätverk är ett annat förslag för att behålla de kvinnor som väl har kommit innanför dörrarna.

Till den ledningsgrupp som behöver mer inspiration tog en grupp fram ”Verktygslådan för inkludering”, som kommer att finnas tillgänglig på Energiföretagens webbplats.

Efter presentationen var det dags att sammanfatta sina intryck.

- Jag känner mig frustrerad över att vi inte har kommit längre men är inspirerad av alla konkreta lösningar vi har sett här, säger Alf Engqvist, vd Göteborg Energi.

– Jag känner mig både inspirerad och frustrerad, sade Göteborg Energis vd Alf Engqvist och fortsatte:
– Frustrerad över att vi inte har kommit längre men inspirerad av alla konkreta lösningar vi har fått se här.

Marc Hoffmann, vd på Eon, vill mana på:

– Vi står just nu inför att en historisk omställning och vi är de som kan göra skillnad för planeten. Vi måste kunna attrahera fler till vår bransch.

Kompetensutmaningen ökar
Att arbetet med ökad jämställdhet och ökad mångfald är viktigt råder det ingen tvekan om:

– Kompetensförsörjningen är en huvudutmaning. Det är vi som är möjliggörare för ett fossilfritt Sverige och vi behöver både traditionella kompetenser och helt nya professioner, sa Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen.

Hon pekade på siffror som visar att det snart kommer att saknas 100 000 teknikutbildade i Sverige, att utbildningsplatser gapar tomma samtidigt som medelåldern i energibranschen är hög – vilket betyder stundande pensionsavgångar och ännu fler hål att fylla.

Ledarprogram
Qraftsamling är ett förändrings- och ledarprogram som drivs av Energiföretagen Sverige. Syftet är att öka hela branschens, och de ­enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett ålder, kön och bakgrund.

Malin Age