Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Så säkrar Söderenergi verksamheten under coronakrisen

Säkerhet Söderenergis prioriteringsordning är glasklar i spåren av coronaviruset: människors hälsa, produktionen och bränsleförsörjningen. Än så länge fungerar verksamheten, men det råder viss oro kring bränsleimporten från andra länder, enligt kommunikationschefen Per Larhed.

Dela artikel

Igelstaverket, Söderenergi

Söderenergi förser södra Storstockholmsområdet med fjärrvärme och el, och är likt de flesta energibolag i Sverige kraftigt påverkat av coronaviruset. Kommunikationschefen Per Larhed beskriver hur verksamheten raskt lagts om. Att säkra människors hälsa kommer i första rummet, och bolaget har bildat en krisledningsgrupp som tar fram nya rutiner för att upprätthålla arbetssäkerheten.

– Nu arbetar alla som har möjlighet till det hemifrån, och personal som har den minsta misstanke om sjukdom måste stanna hemma, säger PerLarhed.

Ytterst få släpps in på bolagets kraftverk som inte behövs för produktionen, och alla studiebesök är stoppade. Nere i lunchmatsalen är till och med buffén bortplockad.

– Allt för att minska onödiga kontaktytor och risken för smittspridning, säger Per Larhed.

Säkrar reservdelar- Det viktigaste är att säkra människors hälsa, säger Per Larhed, kommunikationschef Söderenergi.
Nästa steg är att säkra energiproduktionen, vilket innebär att verksamheten fokuserar på det som är produktionskritiskt.

– Alltså vad vi behöver göra här och nu, och vem som behöver vara här, för att vi ska kunna upprätthålla produktionen. Det som är mindre akut skjuter vi på framtiden.

Det kan till exempel vara vissa reparationer och byggprojekt, och de enda leverantörer och entreprenörer Söderenergi anlitar i dagsläget är inom den produktionskritiska verksamheten. Där är bolaget också i färd med att säkra nödvändiga reservdelar för en tid framöver.

Risk för bränsleförsörjningen
Vad gäller Söderenergis bränslelager ser läget just nu bra ut. På sikt existerar dock en viss risk för att försörjningen blir hotad. Söderenergi importerar nämligen mycket av sitt bränsle från andra delar av Europa, främst i form av avfall. Bolaget arbetar med elva olika länder så alla ägg ligger inte i samma korg, men då importen är beroende av tåg- fartygs- och godstransporter finns det ändå en risk för logistikstörningar vid skärpta åtgärder mot virusspridningen, enligt Per Larhed.

– Vår största oro är att de stänger skolor i länderna vi importerar från så att personalen måste stanna hemma, och bränslet inte går att transportera. Det finns också risk för att invånare förbjuds från att åka till återvinningscentraler och lämna avfall. Det är därför viktigt att hålla noga koll på vad som händer i andra länder, för att snabbt kunna anpassa sig om läget förändras.

– Det råder alltså oro, men kontrollerad sådan. Vi känner oss ändå trygga med att vi kommer kunna försörja våra kunder, säger Per Larhed.

Linus Olin