Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Så påverkas sol- och vindkraftsindustrin av corona

Coronakrisen Försenade komponenter, personalbrist och risk för lägre efterfrågan. Aktörerna inom vindkraft och solel påverkas på olika sätt av coronakrisen.

Dela artikel

Foto: Shutterstock

- Än så länge handlar det inte om några jätteproblem, säger Tomas Hallberg på Svensk Vindenergi.Tomas Hallberg, ansvarig för bland annat medlemskontakter på Svensk Vindenergi, hur påverkas vindkraftsaktörerna av det rådande läget?
– Först och främst påverkas anläggningarna som håller på att byggas. Dessa kräver en rad olika komponenter från underleverantörer runtom i Europa, och de fabriksnedstängningar som vi bland annat ser i Spanien kan orsaka förseningar. Hur långvariga och utbredda dessa blir är svårt att säga.

 

Vad händer om det blir långa förseningar?
– Det största problemet är att vindkraftsbyggare kan få problem med sina miljötillstånd, eftersom dessa brukar ha igångsättningstider som är ganska snävt tilltagna. Det andra problemet kretsar kring service av befintliga anläggningar. Vi har fortfarande alldeles för få utbildade vindkraftstekniker i Sverige, vilket gör att vi är beroende av utländsk personal som kommer hit för att serva våra kraftverk. Detta blir svårt i och med reserestriktionerna.

Hur allvarligt är läget?
– Än så länge handlar det inte om några jätteproblem. Om krisen håller i sig riskerar vi dock en del försenade projekt, problem med tillstånd och svårigheter med att upprätthålla drift och service för vissa befintliga vindkraftverk.

 

– Det krävs fler åtgärder för att branschens fina utveckling ska kunna fortsätta under svackan som corona orsaker, säger Anna Werner, vd Svensk Solenergi

Anna Werner, vd på Svensk Solenergi, hur påverkas er marknad av coronaviruset?
– Man kan säga att det sker i tre stadier, där vi nu befinner oss mellan det andra och det tredje. Först hade vi nedstängningarna i Kina som orsakade oro kring om det skulle bli stopp i leveranserna, då de flesta solceller tillverkas där. Detta klarade vi med endast smärre förseningar, på grund av stora lager i Europa och snabbfotade grossister.

Hur ser de andra stadierna ut?
– Det andra stadiet är nedstängningar i länder på vägen hit. Det har gått sådär. Vi brottas med en del fördröjningar, särskilt inom växelriktare, men på det stora hela finns det produkter, och fartygen är lastade och på väg. Det tredje stadiet som kommer nu är det vi oroar oss mest för. Vilket är att efterfrågan helt enkelt försvinner ner i avgrunden. Exempelvis för att kunder saknar viljan eller medlen för att investera.

Hur kan man hantera den vikande efterfrågan?
– Den nuvarande situationen är ett unikt tillfälle att rusta Sverige för
framtiden. Det är bra att regeringen fyllde på potten för
solcellsstödet i vårbudgeten med 200 miljoner kronor, men fler
åtgärder krävs om branschens fina utveckling ska fortsätta under
den svacka som corona orsakar. Det behövs besked till branschen
om vad som händer efter årsskiftet då förordningen om
solcellsstödet löper ut. Det behövs också en långsiktig plan för hur
stödet successivt ska avvecklas. Vi vill att det ersätts med ett högre
rotavdrag för privatpersoner.

 

Linus Olin