Så kan vindkraften växa hållbart

Vindkraft Vindkraften behöver fortsätta öka kraftigt för att klara klimatmålen till 2045. Men nu blir målkonflikterna tydligare på allt fler håll där olika intressen står mot varandra. Hur ska vindkraften klara av att växa på ett hållbart sätt?

Senast uppdaterat: 2020-12-01 00:00

Dela artikel

Björkhöjdens vindpark utanför Sollefteå invigdes 2016 och har 90 vindturbiner med en total effekt på 288 MW. Foto: Shutterstock.