Så kan bioenergin växa med ytterligare 100 TWh

Elektrifiering och konvertering till bioenergi är de huvudsakliga lösningarna för att näringslivet och andra aktörer ska bli fossilfria. Och potentialen för bioenergi är stor – användningen kan fördubblas till 2045, visar Svebios färdplan.

Senast uppdaterat: 2020-05-11 10:03

Dela artikel