Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Så hanterar fyra bolag de låga elpriserna

Enkäten De låga elpriserna skapar utmaningar för många energibolag. Här svarar fyra representanter på hur deras organisationer påverkas av de rådande elpriserna.

Dela artikel

Mile Elez från Tekniska Verken i Linköping, Eva Söderberg från Sundsvall Energi, Joachim Nordin från Skellefteå Kraft, och Åsa Karlsson från Värnamo Energi svarar på hur deras bolag påverkas av de låga elpriserna.

Eva Söderberg affärsutvecklingschef, Sundsvalls Energi
– De låga elpriserna gör att vi kan erbjuda våra kunder lägre priser. Gällande våra fasta avtal så har vi redan prissäkrat inköpspriset på el. Det innebär att även om marknadspriset för inköp på el är lägre nu så påverkar det inte vår marginal, då inköpet redan är gjort till ett förutbestämt pris. Vi har ingen större volym av egen elproduktion, så de låga elpriserna påverkar inte  vårt resultat i någon större omfattning.

 

Mile Elez teknisk direktör, Tekniska verken i Linköping
– På grund av de låga elpriserna blev omsättningen och vårt resultat inte det förväntade. Elpriserna hade störst påverkan på vår vattenkraftsproduktion. Oavsett de låga elpriserna har produktionen av el legat på samma nivå som planerat. Däremot kommer vi att omvärdera vissa investeringar med tanke på de elprisprognoser som nu tas fram.

 

Åsa Karlsson energisäljare, Värnamo Energi
– När det gäller vår elhandel så är det alltid roligt att sälja el när priserna är låga, men periodvis är de mycket volatila i prisområdet SE4. Som exempel var spotpriset i vecka 17 under en och samma timme 62,68 öre/kWh i SE4 och 10,85 öre/kWh i SE3 och så lågt som 6,02 öre/kWh i SE1 och SE2. Det är svårt att förklara för SE4-kunder. Mediernas löpsedlar vilseleder genom att visa de lägsta elpriserna, som inte kommer SE4-kunder till gagn. Vi ser ett stort behov av att få igång Sydväst­länken med förhoppningsvis jämnare priser över landet.

 

Foto av Paulina Holmgren.

Joachim Nordin vd och koncernchef, Skellefteå Kraft
– Skellefteå Kraft har en solid ekonomisk grund och många ben att stå på, vilket ger en stabilitet i vår verksamhet. Men givetvis påverkas vi av de låga elpriserna och lägre efterfrågan till följd av covid-19, och anpassar verksamheten till en verklighet med ett sämre kassaflöde och resultat än vad vi är vana vid. Vi följer den ekonomiska utvecklingen noggrant och samtidigt som vi visar återhållsamhet så kan investeringar som ger framtida intäkter komma att prioriteras upp.