Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Så förändras elmarknaden 2021

Elmarknad Ökade krav på fakturor och avtal och tydligare regler kring elnätsföretagens roll på marknaden. Det blir många förändringar när EU:s Ren energi-paket ska införas i svensk lag den 1 januari 2021.

Från och med 2021 introduceras nya aktörer på elmarknaden, bland annat aggregatorer som till exempel kan utgöras av energiresurserna i ett villaområde. Foto: Shutterstock.

Efter ett drygt års arbete presenterade Energimarknadsinspektionen (EI) sin rapport om hur EU:s Ren Energi-paket med koppling till elmarknaden ska genomföras i Sverige. Det är en diger lunta på 740 sidor, som innehåller närmare 100 lagförändringar – stora som små.

Ren energipaketet
I november 2016 presenterade EU-kommissionen Ren energi-paketet (Clean Energy Package). Paketet innehåller åtta direktiv och förordningar. EI:s rapport ”Ren energi inom EU – ett genomförande av fem akter” kan laddas ned på ei.se

Dynamiska priser
Syftet med paketet är att sätta energikunderna i centrum och öka deras inflytande på marknaden. Det innebär bland annat att det införs nya minimikrav för avtal, ökade krav på tydlighet i fakturor och förbud mot bryt-avgifter för rörliga avtal. Elleverantörer med över 200 000 kunder ska också kunna erbjuda dynamiska priser som återspeglar spotmarknaden.

– Syftet är att öka kundernas medvetenhet så att prissignalerna går fram. Kunderna ska ha koll på förbrukningen och bli mer aktiva är tanken, säger Claes Vendel Nylander, projektledare på EI.

För nätföretagen blir rollerna tydligare genom de nya reglerna. Bland annat slås det fast att nätbolag inte ska få äga laddningspunkter eller energilager, utan detta ska skötas av tredjepartsaktörer för att öka konkurrensen.

– När det gäller energilager finns det dock undantag om det krävs lager för att säkra driftskritisk verksamhet hos elnätsbolagen eller om marknaden misslyckas med att erbjuda lager.

I regelverket introduceras också nya aktörer på energimarknaden, bland annat aggregatorer som kan kombinera flera kundlaster (till exempel ett villakvarter) eller producerad el och lägga ut det för försäljning på elmarknaden. Syftet är att främja flexibiliteten på elmarknaden.

Catherine Lillo, ansvarig för slutkundsmarknad el på Energi­företagen.

Kunden i centrum
På Energiföretagen är man i huvudsak positiv till det nya regelverket.

– Ambitionen är korrekt. Det är en mer marknads-orienterad linje med ökad konkurrens och kunderna i centrum. Och det är bra att många delar i dagens lagstiftning tydliggörs, till exempel kring nätföretagens roll. Nu ska de få incitament att använda flexibilitetstjänster, säger Catherine Lillo, ansvarig för slutkundsmarknad el på Energiföretagen.

Samtidigt finns det delar som är för detaljstyrda, menar hon:

– Ett exempel är att man i lag ska skriva in att stora företag måste erbjuda vissa produkter, som dynamiska avtal. Det är också mycket fokus på vad som ska stå på fakturan vilket känns som att gå tillbaka i tiden. Idag hämtar kunderna in information på så många nya sätt.

Nu ligger EI:s rapport hos Regeringskansliet som ska skicka ut den på remiss. Därefter väntar en proposition. De flesta bestämmelser ska vara genomförda senast den 1 januari 2021.

Johan Wickström