Regeringen ser över åtgärder för energibranschen

Energibranschen har goda förutsättningar att klara energiförsörjningen på kort och medellång sikt. Men regeringen ser nu över vilka åtgärder som behövs för att underlätta energibranschens arbete, säger energiminister Anders Ygeman.

Senast uppdaterat: 2020-03-26 12:52

Dela artikel

Foto: Stockholm Exergi.