Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Regeringen ser över åtgärder för energibranschen

Energibranschen har goda förutsättningar att klara energiförsörjningen på kort och medellång sikt. Men regeringen ser nu över vilka åtgärder som behövs för att underlätta energibranschens arbete, säger energiminister Anders Ygeman.

Foto: Stockholm Exergi.

Det var på fredagen den 20 mars som Anders Ygeman hade sitt första möte med energibranschen med anledning av coronakrisen. Detta för att få en lägesbild av hur coronaviruset påverkar energibranschens förutsättningar och samhällets förmåga att upprätthålla en god energiförsörjning i hela landet. På mötet deltog representanter från Energiföretagen, ansvariga myndigheter, fackföreningar och från Svenska Petroleum & Biodrivmedelinstitutet.

Anders Ygeman tycker att det var ett bra möte som visar att det finns goda förutsättningar att klara el- och värmeförsörjning liksom drivmedelsförsörjningen under de närmaste månaderna. Skulle däremot coronapandemin pågå en längre period, som upp till ett år, varnar energibranschen för att det kan bli problem. Det kan exempelvis handla om svårigheter att få tag i komponenter när något går sönder eller att det blir svårt att få tag i experter vid underhållsarbete.

‒ Branschen är väl förberedd för att klara olika typer av störningar, men skulle vi samtidigt som påfrestningarna med corona få ytterligare påfrestningar som en stor storm riskerar det att bli kritiskt, konstaterar Anders Ygeman.

Energiminister Anders Ygeman.
 

Störst risker vid fjärrvärmeverk
Men det kan även uppstå problem i närtid och då handlar det framför allt om en stor andel av personalstyrkan skulle bli sjuk samtidigt, men en rad åtgärder görs för att undvika detta, bland annat genom att separera arbetslagen inom drift och att driftsarbete görs på distans.

‒ Det är samtidigt en stor spännvidd på storleken på företag och möjligheterna att göra olika åtgärder. Där vi ser störst risker är vid fjärrvärmedriften, då det är få personer i varje organisation som arbetar med driften vid värmeverk och det blir därmed sårbart om flera är sjuka, säger Anders Ygeman.

På mötet diskuterades därför möjligheterna att energibolag ska kunna låna driftspersonal av varandra.

Energiföretagen Sverige vill också se åtgärder från regeringen för att minska risken för försörjningsproblem. Bland annat handlar det om att nyckelkompetenser inom energibranschen ska få tillgång till barnomsorg vid en skolstängning, och att samma kompetenser omfattas av coronaprovtagning

Just vilka yrkesgrupper som ska garanteras barnomsorg vid en skolstängning är något som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har haft i uppdrag att ta fram och där ingår personal inom energiförsörjning. Anders Ygeman hoppas dock inte att skolorna ska behöva stänga ner.

‒ Vad gäller att testa om personal är smittad av coronaviruset så måste vi skala upp testerna för att detta ska vara genomförbart och där är vi inte än, men det görs mycket arbete kring detta och får man fram ett enkelt test, som går att göra i stor skala, ser jag att detta kan vara aktuellt för personal inom energibranschen, säger Anders Ygeman.

Ekonomiska konsekvenser
Ytterligare en fråga som togs upp på mötet var de ekonomiska konsekvenserna som riskerar att bli en följd av corona.

‒ Det handlar främst om elnätsföretag ska kunna få anstånd för energiskatten på el tills de fått betalt för sina fakturor. Detta med anledning av att flera kunderna har problem att betala sina elfakturor. Vi arbetar nu för att ta reda på om och hur stort problem detta är och hur i så fall regeringen ska kunna underlätta för elnätsföretagen, säger Anders Ygeman.

Han kommer att ha ett uppföljande möte med energibranschens aktörer den 27 mars och räknar med att det därefter kommer att bli fler möten om energiförsörjningen, såväl enbart mellan energibranschens aktörer som med en representant från Regeringskansliet.

Ann-Sofie Borglund