Pilotprojekt med solvärme

Solvärme Nu får Härnösand en storskalig solvärmeanläggning med stöd från Energimyndigheten. Det är hemmaföretaget Absolicon som ska bygga solfångarparken, där planen är att värmen kopplas in till fjärrvärmenätet.

Senast uppdaterat: 2020-07-01 22:00

Dela artikel

Foto: Tarek Sulaiman/Absolicon