Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Pilotprojekt med solvärme

Solvärme Nu får Härnösand en storskalig solvärmeanläggning med stöd från Energimyndigheten. Det är hemmaföretaget Absolicon som ska bygga solfångarparken, där planen är att värmen kopplas in till fjärrvärmenätet.

Foto: Tarek Sulaiman/Absolicon

Solvärme är en ganska liten uppvärmningsform i Sverige, medan Danmark ligger långt fram när det gäller storskaliga solfångaranläggningar. Här finns även säsongslager för solvärme på ett par orter, där hetvatten lagras i gropar i marken.

Den nya Solfångarparken 
Yta: 3 000 kvadratmeter
I drift: 2021
Produktion: 1 000 MWh, motsvarande energimängd som 100 ton olja
Kostnad: 16 miljoner kronor, varav hälften kommer från Energimyndigheten
Även Rise och Umeå universitet deltar i projektet 

Nu ska Härnösandsföretaget Absolicon bygga en solfångarpark på 3 000 kvadratmeter som ska stå klar 2021. Investeringen uppgår till cirka 16 miljoner kronor, varav Energimyndigheten står för hälften av kostnaden. Projektet har föregåtts av förstudien Framtidens fjärrvärme, där ett flertal aktörer medverkade, bland annat det lokala energibolaget Hemab (Härnösand Energi & Miljö).

– I Danmark finns solvärme i 160 städer. Nu vill vi visa att tekniken fungerar även i Sverige. Här är framledningstemperaturerna högre, men det klarar vår teknik av, säger Joakim Byström, vd på Absolicon.

Temperaturer på 160 grader
Absolicons solfångare använder en silverspegel som koncentrerar ljuset i en smal linje på ett mottagarrör fyllt med trycksatt vatten. Solfångarna följer solen under dagen och behåller värmen, som kan ge temperaturer på 160 grader.

– Solvärmen kommer att kunna stå för en fjärdedel av värmebehovet under en vanlig sommardag. Det betyder att vi skulle kunna minska eldningen under sommartiden, säger Joakim Byström.

Joakim  Byström, vd på Absolicon.

På Hemab är man positiv till satsningen.

– Det är naturligtvis intressant för oss att den här anläggningen byggs här. Nu får vi se hur energin kan utnyttjas i vårt fjärrvärmenät, säger Jonathan Grip, chef för Utveckling & projekt på Hemab.

– Samtidigt vet vi inte ännu hur värmen ska tas emot och vilken prestanda tekniken har. Vi ska titta affärsmässigt på projektet och sedan ska Hemab fatta beslut om hur vi kan gå vidare i detta.

Stor potential 
På Absolicon är man övertygad om solvärmens möjligheter på marknaden.

– Det finns 3 000 fjärrvärmenät i Europa. Väldigt många har naturgas och kol som bränslen samtidigt som vi ska minska utsläppen. Det finns en otrolig potential för solvärme i hela Europa. Särskilt om man kombinerar det med säsongslager, säger Joacim Byström.

På hemmaplan hoppas han att satsningen utvecklas vidare på sikt.

– I Härnösand skulle en solfångaranläggning som är tio gånger större än den planerade demonstrationsanläggningen kombinerat med ett säsongslager räcka för all värme i kommunen under sommarhalvåret.

Johan Wickström