Reportage Askåtervinning

Ökat intresse för avfallets dolda metaller

Återvinning Intresset för askåtervinning växer i takt med att många metaller kostar allt mer att utvinna. Nu har flera svenska aktörer utvecklat nya anläggningar för att ta tillvara värdefulla råvaror.

Senast uppdaterat: 2020-10-05 06:43

Dela artikel

Den jättelika klon i Högsbytorps kraftvärmeverk kan lyfta åtta ton avfall. Foto: Eon.